โรคและการรักษา : การรักษาด้านแผนกระบบประสาทและสมอง

กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ

 • ภาวะจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคในผู้สูงอายุ เช่น Cognitive training และ Fall prevention
 • ภาวะโรคพาร์กินสัน Parkinson’s disease
 • อาการโรคลมชักบางประเภท
 • ภาวะ Cerebral Palsy บางประเภท
  โรคนอนหลับยาก
 • ปวดหัวไมเกรน

การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมแผนไทย
 • หัตถการ เช่น นวดและประคบฟื้นฟู กดจุดสัญญาณ

การแพทย์แผนจีน

 • การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกรรมแผนจีน
 • หัตถการ เช่น นวดทุยหนา ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา

กายภาพบำบัด

 • การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด
 • การตรวจประเมินและฝึกพัฒนาการในเด็ก
 • การออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และฝึกกิจวัตรประจำวัน
 • หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น LiteGait trainer, Electrical stimulation, Balance training, Fine motor training (hand function)