ติดต่อเรา

สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย


ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์. 0-5391-7563, 0-5391-7658
โทรสาร. 0-5391-7659

อีเมล : hospital@mfu.ac.th
Line Official Account: @mfu.hugsa

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-20.00 น. วันเสาร์ 08.00-16.00 น.
(หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)