กิจกรรม 14 ปี

 

แพทย์

แผนกแพทย์แผนไทย แผนกแพทย์แผนจีน แผนกกายภาพบำบัด แผนกผิวหนังและความงาม (การแพทย์บูรณาการ) แผนกห้องยาสมุนไพร

ข้อมูลแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

แผนกแพทย์แผนไทย แผนกแพทย์แผนจีน แผนกกายภาพบำบัด แผนกผิวหนังและความงาม (การแพทย์บูรณาการ) แผนกห้องยาสมุนไพร

ดูตารางออกตรวจ

อัตราค่าบริการ

สิทธิการรักษา
อัตราค่าบริการ

ดูอัตราค่าบริการ

 

 

กิจกรรม

 

 

วิดีทัศน์

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0 5391 7563
โทรสาร : 0 5391 7659
อีเมล : hospital@mfu.ac.th