กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางแลใน จ.เชียงราย

  • ออกบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพ และให้ข้อมูลด้านสมุนไพรไทย ให้แก่หน่วยงานราชการที่มาร่วมงาน

23 พ.ย. 2565 ในงานพิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน