ออกบูธประชาสัมพันธ์การบริการ และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • ออกบูธประชาสัมพันธ์การบริการ และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

13 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย