โรคและการรักษา : การรักษาด้านแผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา

กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ

 • โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด
 • โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction
 • โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม

การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมแผนไทย
 • หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร นวดน้ำมันร้อน นวดศรีษะอายุรเวท อบไอน้ำสมนไพร พอกยา แปะยา

การแพทย์แผนจีน

 • การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกรรมแผนจีน
 • หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา

กายภาพบำบัด

 • การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด
 • หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น สระน้ำวารีบำบัด เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควาแรงต่ำ Vacuum therapy, Laser therapy, Ultrasound therapy, Short-wave therapy