โรคและการรักษา : การรักษาด้านแผนกยาสมุนไพร

ข้อมูลทั่วไป

  • แผนกยาสมุนไพร เป็นหน่วยงานที่จัดหาและเตรียมยาสมุนไพร ของฝ่ายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ การแพทย์แผนจีน
  • ตัวยาสมุนไพรที่จัดหาเข้าคลังยาไว้ จะเป็นแบบสมุนไพรเดี่ยว และ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป
  • นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมยาต้มสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามสูตรตำรับที่แพทย์สั่งจ่าย