อัตราค่าบริการ

รายการค่ารักษาพยาบาล สิทธิที่เบิกได้
ลำดับ รายการ ราคา ข้าราชการ เบิกจ่ายตรง อปท. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ศูนย์การแพทย์ พนักงานและบุคคลในครอบครัว เงื่อนไข หมายเหตุ
1 CUPPING 100.00 คำสั่งแพทย์
2 กัวซารักษาโรค 300.00 คำสั่งแพทย์
3 กัวซาหน้าใส 300.00 เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ
4 ค่าบริการกระตุ้นไฟฟ้า 50.00 คำสั่งแพทย์
5 ค่าบริการติดเมล็ดผักกาด (แพทย์แผนจีน) 100.00 คำสั่งแพทย์
6 ค่าบริการนวดทุยหนา 350.00 คำสั่งแพทย์
7 ค่าบริการนวดทุยหนา (Depression) 175.00 คำสั่งแพทย์
8 ค่าบริการนวดทุยหนา (หน้า) 350.00 เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ
9 ค่าฝังเข็ม 150.00 ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็ม
10 ค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุด (ฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น) 200.00 ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เฉพาะกรณีการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
11 แช่มือและแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีน 100.00 คำสั่งแพทย์
12 ฝังเข็มเพื่อสุขภาพ 350.00 เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ
13 พอกยาสมุนไพรจีน 50.00 คำสั่งแพทย์
14 รมยาสมุนไพรจีน 100.00 คำสั่งแพทย์