แผนกผิวหนังและความงาม (การแพทย์บูรณาการ)

นางสาววารินทร์ ศิริโสม
หัวหน้าแผนกผิวหนังและความงาม (การแพทย์บูรณาการ)
โทร.7598 อีเมล Warin.sir@mfu.ac.th

พทป.ศวิษฐ์ จันทราวิรุธ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
โทร.7598 อีเมล Sawist.cha@mfu.ac.th

พจ.วรรษชลา ธนูศิลป์
แพทย์แผนจีน
โทร.7598 อีเมล Watchala.tha@mfu.ac.th

พจ.ศิริตรา วศะพงศ์
แพทย์แผนจีน
โทร.7598 อีเมล Siritra.vas@mfu.ac.th

พจ.กรกช รักษ์เพชร
แพทย์แผนจีน
โทร.7598 อีเมล Korakot.rak@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7598 อีเมล Kanyaphat.api@mfu.ac.th

นางสาวเมธาวี กันทะสอน
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7597 อีเมล Methawee.kan@mfu.ac.th