แผนกห้องยาสมุนไพร

พทป.วรัญญู ศรีประเสริฐ
หัวหน้าแผนกห้องยาสมุนไพร
โทร.7594 อีเมล Waranyoo.see@mfu.ac.th

พจ.สุชัญญา แซ่อึ้ง
แพทย์แผนจีน
โทร.7594 อีเมล Suchanya.sae@mfu.ac.th

นายณัฏฐ์นวัชต์ ปงรังษี
พนักงานห้องยา
โทร.7585 อีเมล Natnawat.pon@mfu.ac.th

นายนิพนธ์ เสนามนตรี
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7585 อีเมล Nipon.sen@mfu.ac.th