เครื่องจ่ายยาผงสมุนไพรจีนพร้อมปรุงและพร้อมบรรจุ (颗粒剂 – KeLiJi)

ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและการพัฒนาแพทย์แผนจีนให้ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานที่เป็นปัจจุบันและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนายาสมุนไพรจีนจากรูปแบบสมุนไพรเชิงเดี่ยวเดิมให้รับประทานง่ายมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการคิดค้นยาผงสมุนไพรจีนพร้อมปรุง (Chinese Herb Extracts) ที่สะดวกในการรับประทาน และพกพา อีกทั้งสรรพคุณยังเหมือนกับยาสมุนไพรจีนโบราณทุกประการ

จุดเด่นและข้อดีของยาผงสมุนไพรจีนพร้อมปรุง

 • วัตถุดิบมาจากแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรจีนมาตรฐานGAP ซึ่งผ่านระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เป็นยาสมุนไพรจีนโบราณที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพตามตำรับแพทย์แผนจีนโบราณแล้ว
 • รูปแบบภายนอกของยาสมุนไพรจีนพร้อมปรุงเป็นลักษณะผงเล็กๆ(Granule) แต่เป็นสารสกัดFull-Compositionจากสมุนไพรจีน ซึ่งมีสรรพคุณเหมือนกับสมุนไพรดั้งเดิม ใช่ว่าจะเป็นผงยาบดจากสมุนไพรธรรมดา
 • มีส่วนประกอบ รสยาเข้าเส้นลมปราณ และสรรพคุณเหมือนกับยาสมุนไพรจีนโบราณทุกอย่าง
 • สามารถใช้แทนยาสมุนไพรจีนโบราณได้ในการรักษา ผลการรักษาคงที่และแน่นอน
 • ใช้ได้ทั้งเป็นเชิงผสมในรูปแบบตำรับยา และยังใช้เป็นตัวยาเชิงเดี่ยวได้เช่นกัน
 • เพียงแค่ใช้น้ำร้อนชง ไม่จำเป็นต้องต้มยา
 • ผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่สามารถละลายน้ำได้ 100% ไม่จับเป็นก้อน
 • ฤทธิ์ยาแกร่ง สรรพคุณสูง ออกฤทธิ์ยาเร็ว
 • ถูกหลักอนามัย ป้องกันความชื้นและแมลง เก็บรักษาได้นาน
 • สะดวกในการเก็บรักษาและพกพา ง่ายต่อการจัดยา และสะดวกต่อการรับประทาน

ข้อดีในการใช้เครื่องจ่ายยาผงสมุนไพรจีนพร้อมปรุงและพร้อมบรรจุ

 • สามารถปรับปริมาณการใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะอาการป่วยของคนไข้แต่ละคนโดยเฉพาะ
 • มีการควบคุมคุณภาพยาที่เข้มงวด ให้ผลการรักษาคงที่สม่ำเสมอ เป็นผลดีต่อการสรุปผลประสบการณ์ทางคลินิกและการวิจัย
 • ไม่จำเป็นต้องต้มยา เป็นผลดีต่อการรักษาได้แบบทันเวลาและต่อเนื่อง
 • สะดวกต่อการจัดยาและจ่ายยา

*เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพยาให้มีประสิทธิภาพ จึงทำให้สรรพคุณในตัวยาคงที่ และยังสามารถปรับปริมาณการใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะอาการของผู้ป่วยแต่ละคนได้ ส่งผลต่อการนำไปใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาทางคลินิก อีกทั้งง่ายต่อการจัดเก็บและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ*

อ้างอิง : บริษัท ถังหมิงกรีนเฮลท์ จำกัด, การผลิตและควบคุมคุณภาพ. Tang Ming Green Health. -. แหล่งที่มา :  https://www.tangmingthai.com/aboutus/production-and-quality-control

สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2566