กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในการเลือกใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “แพทย์อาสา” ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในการเลือกใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี และมีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบง่าย ๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำโดย อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และ พทป.วรัญญู ศรีประเสริฐ แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำห้องยาสมุนไพร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 23 ราย

ออกหน่วยบริการสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 , 18 กุมภาพันธ์ และ 18 มีนาคม 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนด้วยการแพทย์บูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

ออกหน่วยบริการสุขภาพ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

วันที่ 20 เมษายน 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนด้วยการแพทย์บูรณาการ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

ออกบูธประชาสัมพันธ์การบริการ และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ออกบูธประชาสัมพันธ์การบริการ และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

30-11-2565 ออกบูธประชาสัมพันธ์ Farm Festival ครั้งที่ 9

กิจกรรม ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน ชิมชาสมุนไพรจีน Winter tea (เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย) , Rose tea (บำรุงผิวพรรณ ชะลอวัย) บริเวณโซนบ้านแดง สิงห์ปาร์ค เชียงราย

กิจกรรมออกบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพ และให้ข้อมูลด้านสมุนไพรไทย ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน

ออกบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพ และให้ข้อมูลด้านสมุนไพรไทย ให้แก่หน่วยงานราชการที่มาร่วมงาน 23 พ.ย. 2565 ในงานพิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน

1 2 3 6